Category Archive for "blog"

Què Són Les Creences Limitants?

Són aquests pensaments construïts a través de l’experiència, que fan interpretar la realitat d’una manera que limita el teu desenvolupament potencial, i impedeix que obtingui allò que desitja. Les creences fonamentals de l’ésser humà es consoliden en el període d’aprenentatge,

Read More

La Neurocomunicació a Través de l’Emoció

D’una manera senzilla, es pot dir que la neurocomunicació consisteix a aplicar la neurociencia als processos de comunicació entre persones. Es basa principalment que el cervell tendeix a optimitzar els resultats, és a dir, procura aconseguir el major efecte amb el menor esforç possible.

Read More

El Refredat

Causas Emocionales de las Enfermedades : El Resfriado. RESFRIADO El resfriado es una afección que provoca tos y pérdidas nasales. Da también agujetas, cansancio; la nariz se obstruye. Es muy frecuente y contagiosa. Ya que un germen o un virus

Read More