La Neurocomunicació a Través de l’Emoció

February 08, 2019

D’una manera senzilla, es pot dir que la neurocomunicació consisteix a aplicar la neurociencia als processos de comunicació entre persones. Es basa principalment que el cervell tendeix a optimitzar els resultats, és a dir, procura aconseguir el major efecte amb el menor esforç possible. A partir d’aquest principi, els neurocomunicadors del sector econòmic – també anomenat neuromàrketing – busquen que els consumidors sentin la necessitat d’adquirir certs béns o serveis , per al que juguen, entre altres aspectes, amb els valors, principis, creences i emocions.
S’estima que la decisió d’adquirir un article dura poc més de dos segons, i en la majoria de les ocasions es realitza inconscientment, en comptes de ser fruit d’una profunda reflexió o una veritable necessitat.
Per això, la neurocomunicació fa tots els esforços perquè la persona objecte es vegi impel·lida, de forma inadvertida, a realitzar compres.
La neurocomunicació també es pot aplicar en altres plans, com el polític, en el qual es persegueix que el ciutadà realitzi certes accions, o es privi de dur-les a terme, d’una forma irreflexiva. Tant és així que molt probablement la persona que es mostra, en petits cercles o en grans manifestacions de carrer, a favor d’una determinada tendència, si se li apliqués una neurocomunicació efectiva en sentit oposat a les conviccions que té en aquest moment, en poc temps canviaria de semblar i es convertiria en capdavanter de les idees contràries a les que tenia fins llavors, i que considerava com un principi essencial i inamovible de la seva vida.

Texte adaptat del original de Pedro Baños ( «El dominio mundial»).

Related Posts

En Sintonía
Piensa diferente, vive diferente
El Nadal és un Estat d’Ànim

No comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *