La Neurocomunicació a Través de l’Emoció

February 08, 2019

D’una manera senzilla, es pot dir que la neurocomunicació consisteix a aplicar la neurociencia als processos de comunicació entre persones. Es basa principalment que el cervell tendeix a optimitzar els resultats, és a dir, procura aconseguir el major efecte amb el menor esforç possible. A partir d’aquest principi, els neurocomunicadors del sector econòmic – també anomenat neuromàrketing – busquen que els consumidors sentin la necessitat d’adquirir certs béns o serveis , per al que juguen, entre altres aspectes, amb els valors, principis, creences i emocions.
S’estima que la decisió d’adquirir un article dura poc més de dos segons, i en la majoria de les ocasions es realitza inconscientment, en comptes de ser fruit d’una profunda reflexió o una veritable necessitat.
Per això, la neurocomunicació fa tots els esforços perquè la persona objecte es vegi impel·lida, de forma inadvertida, a realitzar compres.
La neurocomunicació també es pot aplicar en altres plans, com el polític, en el qual es persegueix que el ciutadà realitzi certes accions, o es privi de dur-les a terme, d’una forma irreflexiva. Tant és així que molt probablement la persona que es mostra, en petits cercles o en grans manifestacions de carrer, a favor d’una determinada tendència, si se li apliqués una neurocomunicació efectiva en sentit oposat a les conviccions que té en aquest moment, en poc temps canviaria de semblar i es convertiria en capdavanter de les idees contràries a les que tenia fins llavors, i que considerava com un principi essencial i inamovible de la seva vida.

Texte adaptat del original de Pedro Baños ( «El dominio mundial»).

Related Posts

Noves Xerrades
Senegal
(Español) Márketing y Emoción

No comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *