Coaching amb PNL

Home » Els nostres Serveis » Coaching amb PNL

coaching con pnl Barcelona

El Coaching és un procés d’acompanyament en què el coach “ensenya a pescar” al coachee (client) en lloc de “proporcionar el peix”, és a dir, l’ajuda a trobar en si mateix les respostes, motivacions, i conductes adequades per aconseguir els seus objectius.

Coaching no és instruir, ni dirigir, ni donar consell, però el coach influeix en el procés perquè el client connecti amb els seus valors, creences, habilitats, que prengui consciència de les seves capacitats i mestratge perquè les apliqui i les reforci. És ajudar a prendre consciència.

El coach escolta i està atent als senyals del client, i sense judicis ni retrets, sense dir el que cal fer ni el que no cal fer.

El client és en tot moment l’amo del seu procés.

El procés de coaching és adequat per a qualsevol persona que vol fer canvis significatius en la seva vida i / o necessiti adaptar-se a canvis del seu entorn de forma eficaç i amb plens recursos.

El coaching amb PNL permet connectar de forma ràpida i eficaç amb recursos, trencar bloquejos, i permetre avenços més ràpids en certs moments del procés.

Depenent de l’objectiu a assolir, un procés de coaching personal pot durar de tres a quatre mesos amb una sessió setmanal de mitjana.